1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2024-01-16 15:00:00

Tahiti Bob [1]Tahiti Bob
 
Hmed Batli [7]6-1/6-0/
 
Bapt Brault [3]Samu Gérardin
 
Samu Gérardin [2]0-6/1-6/