1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2020-03-24 20:00:00

Tahiti Bob [1]Tahiti Bob
 
Gille Carpentier [11]6-0/6-0/
 
[16]Rudolf Sabak
 
Rudolf Sabak [5]NA
 
Alfheidhur Sturlasdottir [4]Alfheidhur Sturlasdottir
 
Garatefes Hilvatesuselos [9]6-0/6-0/
 
Dom Torreto [10]Dom Torreto
 
Jacky Kawa [6]6-2/3-6/6-0/
 
Charles Parfait [7]Charles Parfait
 
Andrey Rublev [13]6-3/6-0/
 
Joao Cardoso [12]Taïga Kagami
 
Taïga Kagami [3]0-6/0-6/
 
Tiziana Orlanducci [8]Tiziana Orlanducci
 
Tadej Pogacar [14]6-0/6-0/
 
Primoz Roglic [15]Tabata Saika
 
Tabata Saika [2]0-6/0-6/